Een wilsverklaring laten opstellen? Dit moet je weten!

Steeds meer mensen overwegen in de praktijk om een zogenaamde wilsverklaring op te stellen. Dit kan een potentieel belangrijk document zijn waarin verschillende voorkeuren opgenomen kunnen worden. Zo is het in de praktijk bijvoorbeeld mogelijk om in dit document aan te geven dat je:

  • Niet meer gereanimeerd wenst te worden wanneer je hart stilstaat;
  • Een einde moet kunnen maken aan je eigen leven bij ondraaglijk lijden;

Voor het opstellen van een wilsverklaring gelden enkele duidelijke en bovendien ook vrij strikte regels. Je moet er dan ook bijvoorbeeld rekening mee houden dat je een dergelijk document tijdig dient op te laten maken. Bovendien spreekt het voor zich dat het duidelijk moet zijn voor wie de verklaring wordt opgemaakt en wanneer dat precies gebeurt. Het is vanzelfsprekend dat jij als persoon waar het document betrekking toe heeft deze ook dient te ondertekenen.

De ene wilsverklaring is de andere niet!

Van cruciaal belang om te weten is dat de ene verklaring absoluut zeker de andere niet is. We maken dan ook in de praktijk een onderscheid tussen de onderstaande mogelijke verklaringen:

  • Een behandelverbod;
  • Een verklaring niet-reanimeren;
  • Een schriftelijk verzoek tot euthanasie;

Naast bovenstaande soorten wilsverklaringen kan er in de praktijk eveneens worden vastgesteld dat er ook nog andere verschillende soorten documenten bestaan die de moeite waard kunnen zijn om aandacht aan te besteden. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om een document waarin sprake is van bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon die wordt aangewezen. Daarnaast is het ook zo dat je een document kan laten opstellen met betrekking tot medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Hoe ziet de inhoud van zo’n document er precies uit?

Er bestaan geen echt vaste regels voor wat het opmaken van een wilsverklaring betreft. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er sprake is van een aantal belangrijke punten waar je aandacht aan zal willen besteden. Het gaat hierbij in de praktijk meer bepaald om de volgende punten:

  • Geef duidelijk aan wat je wil zodat de arts niet kan twijfelen;
  • Zorg ervoor dat je voor- en achternaam altijd voluit wordt geschreven;
  • Vermeld aan het einde van de verklaring altijd de dag waarop ze is opgesteld;
  • Vergeet zeker niet om de wilsverklaring te ondertekenen;

Hou je rekening met de hierboven aangehaalde aandachtspunten? Dan beschikt je document in principe precies over die inhoud welke is gewenst. Controleer dit wel altijd even grondig.

Een wilsverklaring kan ontzettend belangrijk zijn!

Tot slot is het van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat het tijdig laten opstellen van een wilsverklaring in de praktijk van ontzettend groot belang kan zijn. Het gebeurt niet zelden dat dit over het hoofd wordt gezien of dat er vooral te lang wordt gewacht met het laten opstellen van een dergelijk document. Eenmaal het te laat is, bijvoorbeeld om dat de persoon in kwestie niet langer tekenbevoegd is, spreekt het voor zich dat er hier niets meer aan kan worden veranderd. Wil je dus met andere woorden graag kunnen rekenen op een bepaalde wilsverklaring? Dan is het altijd van bijzonder groot belang om deze tijdig te laten opstellen. Zo kan je voorkomen dat je later voor een vervelende verrassing komt te staan waar niet meer echt op kan worden geanticipeerd. Kijk bij interesse ook eens naar een levenstestament dat je via Rocket Lawyer kunt opstellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Wat zijn RVS gastronormbakken?
Next post Zo bouw je gezonde gewoontes op voor een gezonde levensstijl